Kies aan taal

Gedrag in de bos

Gedragsregels in de bossen in Siegen-Wittgenstein en in het Sauerland
Het verheugt ons dat je ervoor hebt gekozen, een bezoekje te brengen aan een van de grootste aaneen geschakelde bosgebieden van ons land. Wij, de partners Sauerländischer Gebirgsverein e.V., Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Sauerland-Radwelt e.V., Wisent-Welt-Wittgenstein e.V, Sauerland-Tourismus e.V., Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V., Waldbauernverband NRW e. V., evenals de Natuurparken Sauerland-Rothaargebirge, Arnsberger Wald en Diemelsee zetten zich in voor een attente omgang met elkaar van alle natuurgebruikers.
Wij streven het gezamenlijke doel na, de natuurlijke belevenis in het Sauerland en in Siegen-Wittgenstein conflictarm en zonder beperking van de kwaliteit vorm te geven. Bovendien maken wij ons ervoor sterk dat mensen in de natuur aandacht hebben voor de eigendomsrechten in het bos en voor de natuurbescherming.
Iedereen mag het bos betreden om zich te ontspannen. Voor sommige gevoelige en snel te beschadigen bosvlakken bestaat echter een verbod het vlak te betreden. Zo mogen bijv. natuurreservaten en aanplantingen niet worden betreden. Hetzelfde geldt voor afgezette of omheinde gebieden en paden. Hierbij geldt in heel Duitsland: Toegang tot het bos is op eigen risico. Tot een intact bos behoort ook oud- en dood hout. Delen van bomen of hele bomen, niet meer voor de bosexploitatie kunnen worden gebruikt, kunnen afsterven. Afgestorven takken en bomen vallen soms ook zonder bijzondere invloed door wind of storm af of om. Afzonderlijke takken kunnen op elk moment uit de kronen van bomen vallen en op de paden landen. Wees je bewust van de gevaren en vermijd daarom een langer verblijf onder afgestorven bomen. Bij sterke wind en storm moet je het bos verlaten.

Het maken van vuur is in principe verboden, evenals het roken in het bos in de periode van 1 maart tot en met 31 oktober.

Wie onderweg is op het wegennetwerk in het Sauerland of Siegen-Wittgenstein, ontmoet voetgangers, fietsers en ruiters, en bovendien ook nog langlaufers in de winter. Ze zijn allemaal geïnteresseerd in de natuur en zijn allemaal op zoek naar recreatie. Ontmoetingen met sporters in de natuur verlopen naar wederzijdse tevredenheid, als beide zijden zich respectvol gedragen:

 1. Wees voorzichtig en behoedzaam voor dieren en planten en gedraag je op een gepaste manier.
  In de bossen van Siegen-Wittgenstein en het Sauerland leven wilde diersoorten. Je kunt hier in het bos edelherten, wilde zwijnen, vaalwild en sinds enige tijd ook wisenten ontmoeten. Het risico, die door deze dieren voor de normale wandelaar ontstaan, zijn gering en kunnen door overeenkomstig passend en respectvol gedrag worden gereduceerd tot een minimum. Moederdieren hebben de absolute drang, hun jonge dieren te beschermen. Dit geldt voor alle soorten wild. Mocht er een ontmoeting plaatsvinden, geldt in het bijzonder voor ontmoetingen met wilde zwijnen en wisenten: 
 2. Mijd het bos bij schemering en in het donker.
  In het bijzonder tussen zonsondergang en zonsopgang moet je voorzichtig zijn in het bos, omdat de dierenwereld door lawaai en helder licht ernstig worden gestoord. Vermijd op deze momenten naar mogelijkheid het verblijf en het gebruik van helder licht in het bos.

 3. Maak op een verantwoorde manier gebruik van de paden.
  De paden, die ter beschikking staan voor je natuurgenot, zijn levensaders voor het bosbeheer. Ze zijn in eerste instantie aangelegd voor de bosexploitatie en worden hiervoor regelmatig hersteld. Maar de paden zijn grotendeels natuurlijk. Door een niet gepaste rijwijze kan er ernstige erosieschade aan de paden ontstaan. Vooral de natuurlijke of met fijne afdekking verharde paden worden door onachtzame remmanoeuvres beschadigd.

 4. Ook het bos is iemands eigendom! Neem afrasteringen in acht en volg aanwijzingen op.
  Het bos in het Sauerland, Siegerland en Wittgenstein is eigendom van particuliere eigenaars, steden en gemeenten evenals de rijksoverheid. Het bos speelt een belangrijke economische rol voor deze eigenaars, in het bijzonder voor particuliere boseigenaars. Respecteer de rechten van de landeigenaars en heb er begrip voor dat je tijdens je activiteiten sporen van bosbouw ziet, als houttransporteurs of bosbeheer met voertuigen door het bos rijden, als paden door hun bezigheden schade hebben opgelopen of als je door afzettingen attent wordt gemaakt op houthakkerswerkzaamheden. Houd absoluut rekening met deze kortstondig geplaatste afzettingen. Als je deze niet in acht neemt, bevind je je in acuut levensgevaar.

 5. Laat andere natuurvrienden zonder gevaren voorbijgaan.
  Als iemand sneller of in een andere richting onderweg is, biedt elkaar dan de mogelijkheid, zonder gevaar langs elkaar voorbij te gaan.

 6. Maak je vriendelijk en op tijd herkenbaar.
  Als je andere natuurgebruikers ontmoet die je wilt inhalen, moet je hen tijdig attent maken op je aanwezigheid, indien ze je nog niet hebben gezien. Wij zijn allemaal onderweg in de natuur om ons te ontspannen en wensen ons een vriendelijke omgang.

 7. Pas je tempo aan zodat je op elk moment kunt reageren.
  Reduceer je snelheid als andere gebruikers in de buurt komen. Alleen zo heeft iedereen de tijd, passend te kunnen reageren.

 8. Kijk vooruit, pas je aan op de route en de omstandigheden.
  Voor je eigen veiligheid en die van andere natuurgebruikers is het belangrijk vooruit te kijken en je passend te gedragen. Bij onoverzichtelijke passages en op smalle en steile plekken kunnen op elk moment hindernissen of andere natuurgebruikers verschijnen. Ook het vertoeven op dergelijke plekken bergt een risico. De ondergrond van de paden en weersomstandigheden hebben er een invloed op of schoenen, paardenhoeven of wielen voldoende houvast hebben. Bij snelle afdalingen moet je je ervan bewust zijn dat ook wild op elk moment je weg kan kruisen. Daarom geld vooral voor fietsers: Je moet binnen het zicht veilig kunnen stoppen!

 9. Blijf op de aangelegde paden.
  Alhoewel voetgangers het bos mogen betreden, geldt voor andere gebruikers van de natuur speciale regels van het 'Landesnaturschutz- und Landesforstgesetz' in Noordrijn-Westfalen en Hessen. Zo is het berijden van het bos met de fiets op zogenaamde 'harde wegen' toegestaan (definitie zie bijv. oordeel VG Keulen). Het paardrijden daarentegen alleen op de gemarkeerde ruiterpaden, behalve in zogenaamde vrijstellingsgebieden (informatie hieromtrent bij de betreffende districten of stadsdistricten). Bij aankomst geldt altijd: Parkeer je voertuig alleen op de gemarkeerde parkeerplaatsen.

  1. Ga rustig en onopvallend op afstand voorbij aan de dieren, verschrik de dieren niet en kijk ze niet direct in de ogen.
  2. Let op machtsvertoon! Als zeugen 'met hun tanden klapperen' of wisenten het hoofd laten zakken, verwachten ze dat jij op afstand gaat. Ga dan ook weg!
  3. Als het dier naar je toe komt, blijf dan rustig, keer het dier niet de rug toe en verlaat zonder gejaagdheid het gebied, maar houd het dier altijd in de gaten. Mochten de dieren een bepaalde afstand onderschrijden, waarbij je je niet prettig voelt, roep dan luid, fluit of maak op een andere manier akoestisch attent op jezelf.
  4. Houd bij de omgang met wild en je hond rekening met punt 11.
  5. De omgang met teken: Om de infectie te voorkomen is het noodzakelijk, na het wandelen in het bos zorgvuldig te zoeken, om teken zo mogelijk voor de beet te vinden. Vooral als je direct contact hebt gehad met gras en struiken. Als je de teek met een geschikt middel binnen de eerste 24 uur verwijdert, is de waarschijnlijkheid op een infectie duidelijk geringer. Meer informatie rondom de omgang met teken vind je op: www.zecken.de 

   Beschadig aub geen planten en paddenstoelen en trek ze niet uit de grond. Deze kunnen tot de beschermde flora en fauna behoren. Foutief gedrag kan een grote boete tot gevolg hebben. Voor het verzamelen van paddenstoelen en bessen moet de wetgeving in acht worden genomen.

 10. Neem je afval weer mee!
  Als je je afval achterlaat, loopt de flora en fauna hierdoor gevaar en vernietig je het landschappelijk beeld voor andere natuurgebruikers en voor jezelf. Neem daarom je afval weer mee naar huis, om het daar op de juiste manier af te voeren.

 11. Laat honden enkel op paden of aan de lijn lopen (behalve in gevarensituaties).
  Wie onderweg is met zijn hond, is ertoe verplicht deze altijd onder controle te houden. Zo worden andere natuurgebruikers niet onzeker. Afzijdig van de paden mag je je hond alleen aan de lijn meenemen. Als een dier je hond aanvalt, moet je hem van de lijn halen! De hond is sneller en beweeglijker dan jij en hij zal je in ieder geval weer terugvinden.
LogoTouristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V.
Verantwoordelijk voor deze inhoud
Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V.  Geverifieerde partner  Keuze ontdekkingsreizigers